Reserveren

Er zijn op dit moment nog geen speeldata bekend. Het is daarom op dit moment nog niet mogelijk om te reserveren.

Vrienden kunnen reserveren vanaf het verschijnen van de Vriendenbrief in december. Na het verschijnen van de brochure begin maart 2018 vervalt de exclusiviteit van de Vrienden.